ติดต่อ บริษัทสไมล์ไทยอีโคทัวร์ จำกัด

สำนักงานใหญ่ กรุงเทพเเละปริมณฑล
98/22 หมู่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทร : 02-8139228 ,02-4290523,
02-4290545,02-4290553,
เเฟ็กซ์ : 02,8139227
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


สาขาพัทยา
583/13หมู่ที่ 4 ตำบลนาเกลือ

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
โทร 038-221498
เเฟ็กซ์ 038-221498
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


สาขาสระแก้ว อรัญประเทศ
214/455 หมู่ที่ 1ตำบล บ้านด่าน อำเภอ อรัญประเทศ จังหวัด สระแก้ว 27120
โทร 037-424954
Fax : 037-424954
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


สาขาช่องเม็ก
409/413 หมู่ที่ 3 ต.ช่องเม็ก อ. สิรินธร
จ.อุบลราชธานี 34350
โทร 045-210725
Fax : 045-252724
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


สาขา เชียงราย
376/1 ม.3 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย
โทร 053-791700
เเฟกซ์ 053-791700
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


สำนักงานเสียมเรียบ ประเทศกัมพูชา
Goden Thai Cambodia Traval Co., Ltd
(ในเครือสไมล์ไทย)
Borei Arcade No B32,
National Road No 6,
Krous Village,Sangkat Svay
Dangkum,Siem Reap City.
โทร: +850317799994
E-mail : sm789@hotmail.com
จันทร์ - อาทิตย์ : 08.00-24.00 น.
แผนที่ : คลิ๊ก


แนะนำโรงแรมเสียมเรียบ โรงแรมอังกอโฮเทล

แนะนำร้านอาหาร
ร้านอาหารโตนเลสาบ

แนะนำรถกัมพูชา
รถที่ใช้ในกัมพูชา

แนะนำท่านที่ใช้บริการรถเช่าในกัมพูชา
รถเช่าฝั่งปอยเปต 089 -040478        
รถเช่าฝั่งช่องจอม 090-1588288
รถเช่าฝั่งช่องสะงำ 089-3794597

 

 


 

 

ทัวร์กัมพูชา ทัวร์เสียมเรียบ ทัวร์พนมเปญ 4 วัน 3 คืน 8,600 บาท เที่ยวนครวัด นครธม พระราชวังเขมรินทร์ วัดพระแก้ว เจดีย์เงิน

โปรแกรมทัวร์กัมพูชา 4 วัน 3 คืน เริ่ม กทม.
ราคา 8 ,600  บาท  โรงแรม 2 ดาว
ราคา 9 ,600  บาท  โรงแรม 4 ดาว

รับกรุ๊ปจอย ปี2561
เดือนสิงหาคม
11-14


วันแรก กรุงเทพฯ ปอยเปต เสียมราฐ นครวัด นครธม
01.00 น. จุดนัดพบกันที่ปั้ม ปตท.วิภาวดี ตรงข้าม มหาลัยหอการค้า ออกเดินทางโดยรถบัส สู่ อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
05.45 น.แวะปั๊ม ปตท.วัฒนานคร ทำกิจวัตรประจำวันพร้อมรับประทานอาหารเช้าตามอัธยาศัย
06.30 น. ถึง ตลาดโรงเกลือ จ.สระแก้วเพื่อตรวจเอกสารผ่านด่านคนเข้าเมือง ที่ด่านปอยเปตโดยทางทีมงานจะอำนวยความสะดวกเรียบร้อย ถึงด่าน ตม.กัมพูชาขึ้นรถบัส บขส.กัมพูชา เพื่อไปถ่ายรถ จากนั้นเปลี่ยนรถเป็นรถปรับอากาศฝั่งเขมร ออกเดินทางผ่านปอยเปต สู่เมืองศรีโสภณ สู่ จ.เสียมราฐ ตามถนนหมายเลข 6 ของกัมพูชา
12.00 น. บริการอาหารกลางวันที่ เมืองเสียมราฐ (มื้อที่ 1) หลังอาหารนำท่านเดินทางสู่ เมืองพระนคร หรือ นครธม ชมความสวยงามสะพานนาคราชซึ่ง เป็นสะพานที่พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 กษัตริย์เขมรใช้เป็นทางเสด็จผ่านเข้าออกเมืองนครธม ชม ประตูเมือง ที่มียอดเป็นรูปพระโพธิสัตว์หันพระพักตร์ไปทั้ง 4 ทิศ ชม ปราสาทบายน ซึ่งเป็นศูนย์กลางของอังกอร์ธมหรือนครธม ถือว่าเป็นสุดยอดของปราสาทเขมร เมื่อท่านได้เข้าไปสัมผัสยังปราสาทแห่งนี้จะรู้สึกเหมือนมีคนคอยจ้องมองเราอยู่ตลอดเวลา มีเสน่ห์มาก จากนั้นนำท่านชม สิ่งมหัศจรรย์ที่เคยติด 1 ใน 7 ของโลก ที่ ปราสาทนครวัด ซึ่งสร้างขี้นเมื่อประมาณ พ.ศ.1650-1720 โดยพระเจ้าสุริยวรมันที่ 2 ชมรูปสลักนางอัปสรนับหมื่นองค์ ชมภาพแกะสลักนูนต่ำ การกวนเกษียรสมุทร ซึ่งเป็นพิธีกรรมโบราณอันศักดิ์สิทธิ์ ชมภาพการยกกองทัพของพระเจ้าสุริยวรมันที่ 1 โดยมีภาพกองทัพของเสียมกุก ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของพวกเราชาวไทยปรากฏอยู่ด้วย 
18.30 น. บริการอาหารเย็นที่ภัตตาคาร (มื้อที่ 2) หลังอาหารสามารถเดินชมตลาดไนท์ได้ตามอัธยาศัย  http://www.xn--12cs1b3aok1a3fdn9ezl.com/2558/10959073_906040459429775_1496672643_n.jpg
วันที่ 2 เสียมเรียบ พนมเปญ พระราชวังหลวง
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่3) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่กรุงพนมเปญ
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันระหว่างทาง (มื้อที่4) จากนั้นเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองพนมเปญ เที่ยวชมใจกลางเมือง หลังจากนั้นเที่ยวชม พระราชวังเขมรินทร์ร้างตามรูปแบบของฝรั่งเศสผสมกับเขมร แต่การตกแต่งภายในได้รับอิทธิพลมาจากพระบรมมหาราชวังของไทย เขตพระราชวังตอนบนมีพระที่นั่งเทวาวินิจฉัยหรือท้องพระโรงตั้งอยู่ตรงกลาง ผนังด้านในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติท้องพระโรงนี้เป็นที่จัดงานพระบรมราชาภิเษกกษัตริย์เขมร และชมพระเจดีย์เงินซึ่งถูกเรียกขานตามลักษณะการก่อสร้าง โดยมีแผ่นพื้นทำจากแผ่นเงินกว่า 5,000 แผ่น รู้จักกันในนามวัดพระแก้ว เพราะเป็นที่ประดิษฐานพระแก้วมรกตสมัยศตวรรษที่ 17 และพระพุทธรูปทองที่หล่อด้วยทองคำบริสุทธิ์ประดับด้วยเพชรกว่า 1 หมื่นเม็ด ปัจจุบันบริเวณเขตพระราชฐานเป็นที่ประทับของเจ้านโรดมสีหนุ
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 5) พาคณะทัวร์ทุกท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย                http://www.xn--12cs1b3aok1a3fdn9ezl.com/2558/10962141_906040449429776_491035557_n.jpg
วันที่ 3 พนมเปญ ทุ่งสังหาร พระตะบอง
06.00 น. บริการอาหารเช้า  (มื้อที่ 6)  ออกเดินทางไปเที่ยวชมทุ่งสังหารในสมัยเขมรแดงหลังจากนั้นนำคณะทัวร์ทุกท่านกลับเข้ามาเที่ยวชม คุกตวลสะแลงซึ่งเป็นสถานที่กักกัน และ ทรมานประชาชนเขมร ในสมัยคอมมิวนิสต์ครองกัมพูชา จากนั้นนำท่านเดินทางสู่  เมืองพระตะบอง 
12.00 น. แวะ รับประทานอาหารกลางวัน(มื้อที่ 7)
18.00 น. รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่ 8) พาคณะทัวร์ทุกท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม พักผ่อนตามอัธยาศัย
http://www.xn--12cs1b3aok1a3fdn9ezl.com/2558/10962141_906040449429776_491035557_n.jpg
วันที่สี่ พระตะบอง วัดดำเริยซอ ตลาดโรงเกลือ ปอยเปต
06.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พัก (มื้อที่ 9) นำท่านสู่ วัดดำเริยซอ หรือวัดช้างเผือก เป็นวัดในตระกูลอภัยภูเบศรที่สำคัญแห่งหนึ่งในพระตะบอง ร่องรอยที่เห็นมีตราสัญลักษณ์ เหนือกรอบประตูด้านหน้าและหลังพระอุโบสถ ตรานั้นเป็นตราแผ่นดินรัชกาลที่ 5 แห่งพระราชอาณาจักรสยาม  พระอุโบสถวัดดำเริยซอ กล่าวกันว่า เมื่อเจ้าพระยาอภัยภูเบศร (ชุ่ม) มาอยู่สยาม ได้นำรูปแบบมาสร้างโบสถ์วัดแก้วพิจิตร อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี  จึงทำให้โบสถ์ 2 หลังนี้คล้ายกันมาก  จากนั้นนำท่านชมศาลากลางจังหวัดพระตะบองที่มีเอกลักษณ์ทางศิลปะที่สวยงาม และยังเป็นต้นแบบที่พระยาอภัยภูเบศรสมุหเทศาภิบาลมณฑลบูรพา นำมาสร้างเป็นศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรี
12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่10)
15.00 น. เดินทางถึงด่านปอยเปตทีมงานอำนวยความสะดวกเดินข้าวด่านเพื่อกลับสู่ฝั่งไทย
16.30 น. แวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี และเที่ยวชม ตลาดโรงเกลือ จากนั้นนำท่านออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ
 21.00 น. ถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ ทีมงานส่งคณะทัวร์ด้วยความประทับใจ

ราคา: 8,600 บาท (พัก 2 ดาว)
ราคา: 9,600 บาท (พัก 4 ดาว)

ราคานี้รวม
- พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 2,500
- ค่าที่พัก 3 คืน
- ค่าอาหารทุกมื้อ (10 มื้อ)
- ค่าธรรมเนียมสถานที่ต่าง ๆ
- ค่าประกันอุบัติเหตุ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
- มัคคุเทศก์กัมพูชา , มัคคุเทศก์ไทย
ราคานี้ไม่รวม
- ค่าวีซ่าชาวต่างชาติ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากโปรแกรมทัวร์


การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน
เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง และสำรองที่นั่งได้ทันที

โทร สนง : 02-4297109 , 037-424954
มือถือ : 083-3086327 , 090-1588288 , 02-4297106

วิธีการจองทัวร์
กรุ๊ปจอย มัดจำท่านละ 2000 บาท ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง
กรุ๊ปเหมา มัดจำ 50 % ส่วนจำนวนเงินที่เหลือนำไปชำระในวันเดินทาง

คำแนะนำในการจองทัวร์
เมื่อคณะทัวร์โอนเงินมัดจำเข้ามาแล้ว กรณีคณะทัวร์ยกเลิกการเดินทางเอง บริษัทไม่คืนเงินมัดจำ
ควรจองก่อนการเดินทางครับ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องการเดินทางท่องเที่ยวช่วงเทศกาล มักพลาดโอกาส เพื่อความแน่นอน แนะนำให้วางแผนการจองล่วงหน้าก่อน 1 เดือน (ทางทีมงานมิได้มีเจตนาที่จะรบกวนหรือเร่งรัด แต่หากเพื่อความแน่นอนของท่านที่จะได้ท่องเที่ยวตามความตั้งใจ)
การจองทัวร์ การสำรองที่นั่ง และการโอนเงิน เลือกโปรแกรมที่จะเดินทาง จากนั้นโทรเข้ามาเช็คที่ว่าง
และสำรองที่นั่งได้ทันที รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

รายละเอียดการโอนเงิน สามารถโอนเงินเข้าบัญชี

เมื่อโอนเงินจองแล้ว ให้สแกนสลิปใบโอนเงินแล้วส่งมาที่เมลล์   sm789@hotmail.com
รายละเอียดสำคัญที่ควรระบุมาในอีเมล์ หรือแฟ๊กซ์
1. แจ้งชื่อ นามสกุล เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ท่านสนใจที่จะจองไปในโปรแกรมทัวร์ใดไปวันที่ใดโปรดระบุ
3. ขอความกรุณาแจ้งเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อกลับได้.

ในกรณีผู้จองต้องการยกเลิกการจองทัวร์
ทางทีมงานได้ตระหนักถึงความจำเป็นของผู้สนใจที่โอนเงินมาแล้ว แต่ไม่สามารถเดินทางได้ แต่ความจำเป็นประการหนึ่งคือ เมื่อผู้สนใจจองโปรแกรมทัวร์แล้ว ทางทีมงานจะส่งเงินมัดจำไปมัดจำที่พักและยานพาหนะทันที จากภาระดังกล่าวทำให้ทีมงานขออนุญาตไม่คืนเงินมัดจำ

ในกรณีที่ทีมงานยกเลิกการเดินทาง
1. ทีมงานขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกการจองทัวร์ของผู้สนใจ
2. ทีมงานจะแจ้งเรื่องการยกเลิกทัวร์ให้ทราบก่อนวันเดินทาง 3 วัน
3. ทีมงานจะคืนเงินมัดจำทั้งหมดให้ทันที